Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

10:13
5492 a837
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viadzony dzony
10:13
0652 c2f1 600

Alice Denham, Playboy Playmate for July, 1956.

Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
10:12

May 19 2015

09:04
6322 98ff
09:04
6571 6921
09:01
9253 5d9f
Reposted fromyeoshin yeoshin viawishyouwerehere wishyouwerehere
09:01
5703 a3c6 600
08:58
0814 e7c9
Łódź, Off
08:58
2634 18c0 600
08:56
08:55
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapastelina pastelina
08:54
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viamarvelous marvelous
08:54
2294 0ab6
Reposted fromkaraibski karaibski vianikotyna nikotyna
08:53

ruinedchildhood:

when someone asks “who the fuck you think you are?”

Me:

image
Reposted fromprincekheldar princekheldar viakartoNik kartoNik
08:53
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viapandziia pandziia
08:52
8635 cb82
w czasie studiów w USA Duda był statystą w serialu Beverly Hills 90210.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

April 27 2015

10:49

April 22 2015

10:25
09:59
2162 e73b 600
Reposted fromrol rol viaikari ikari
09:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl